Projekti zaznamujejo vsa naša dosedanja kot tudi bodoča dela. K razvoju juda smo pristopali multidisciplinarno z več vedami, tudi drugimi in mejnimi področji v povezanosti s športom. Gre za znanstveni pristop s stalnim sledenjem napredka.

Posvečamo se razvoju na več področjih in nekatera sedaj tudi predstavljamo:

Znanstveni pristop

Razvijamo lastni pogled, saj šport in še posebej športno treniranje skrbno raziskujemo. Pri tem smo skrbni in ne zanemarjamo niti zgodovine, kar pričajo tako priloženi članki, raziskovalna dejavnost in knjige.

Razvoj judo športnih kolektivov

Razvijamo judo šport mladih, kar se kaže, da smo ustanovili 3 klube (v vsaki obalni občini deluje vsaj en judo klub) in zvezo, da se omogoča vsem vsaj osnovni razvoj. Ta vizija je nastala že pred 30 leti in šele pred nekaj leti se je zaključila, ker je bilo ogromno ovir za njeno uresničitev in ravno te ovire so bile osnovni materijal za proučevanje.

Filozofija

Kot temelj proučujemo filozofijo, še posebno v povezavi s športnim treniranjem. Najpomembnejši vidik je zdrav pristop, da se je omogoča mlademu športniku zdravo okolje, ki vključujejo primarne vrednote napram oz. v izogib umetnih. Prve se nanašajo na spoštovanje in lep odnos do vseh, solidarnost in pomoč. Prav z vzajemno pomočjo med člani smo v zadnjem času lahko ogromno napredovali pri raznih prireditvah in bili pohvaljeni s strani gostujočih športnih predstavnikov, tekmovalcev in funkcionarjev. Na drugi strani pa si bolj izumetničene vrednote prizadevamo usmerjati in obvladovati v znosnih okvirih. Te vrednote so pehanje zgolj za rezultat, ki ga posameznik lahko zvezdniško oz. egoistično deli zgolj samo s sabo. To povzroča nemir in krhanje medsebojnih odnosov. O pridobljenih izkušnjah smo napisali prvo knjigo "Judo za mlade", kjer smo med drugim tudi takim vprašanem namenili nekaj prostora, ker za uresničiti zdravo športno okolje so pomembni tudi starši, ki nudijo športno podporo svojemu otroku. Preprosto povedano tudi vrednota "uspeh" obstaja, vendar so druge "primarne" primernejše in so temelj kasnejšemu uspehu. To so vrednote, vztrajnost in trud za doseganje rezultatov napredka, sprejemanje porazov kt učenje in izkušnjo, spoštovanje in razumevanje do drugačnih... Dozorelost pravilnega dojemanja in sprejema uspeha kolektiv krepi, drugače pa se laho spreobrne k ponovnemu nazadovanju. Sicer pa imamo spodaj primer raziskovalna naloga, ki je prikaz kasnejše nezaželene usmeritve k neuspehu.

Prireditve

Razvijali smo športna tekmovanja za vse starostne skupine, ravni zahtevnosti. Tekmovanja so bila občinska, področna, državna, mednarodna... klubska in šolska tekmovanja... na koncu nam smo organizirali 2 evropski prvenstvi. Sodelujemo v organizaciji judo kampov doma in obiskujemo najrazličnejše judo kampe v tujini (te si lahko ogledate na naši spletni strani).
Za nas je najpomembnejše, da smo v Mestni občini potem, ko sta v zgodovini kar dva krat propadli organizaciji mednarodnih tekem, da je sedaj od l. 2003 uspešno organizirana mednarodna tekma Pokal Kopra in sedaj lahko rečemo, da se je od vseh dosedaj najdalj obdržala. Tekmovanje se je celo razvilo v eno najmnožičnejših v Sloveniji. Vse to so omogočili dobri pogoji kot so športna dvorana Bonifika, oprema in vzgoje kolektiva.

Vzgojna naravnanost

Naša poglavitna vloga pri športnem udejsvovanju mladih oseb je vzgoja, ki je najbolj povezana z izobraževanjem. Zato je vzgojna naravnanost tudi eden naših poglavitnih projektov, ki ga vseskozi proučujemo in to tako iz naše prakse, kot tudi prakse drugih (spoznanja drugih kot so njihova pričevanja, literatura...).
Gre za najpomembnejšo pripravo in eno najtežjih, ker je to prepleteno področje, kjer vsak ima svoje poglede in sodbo. Zato je to eden najtežjih, ne naših spoznanj klikor ta spoznanja posredovati vsem vključenim v naših programih.
Ne gre za samo red in discipline pa še nekaj malega zraven. Temveč zelo prepleteno in v mnogih primerih tudi težko prepoznavno obnašanje, če govorimo o vzgoji.
Če pogledamo večinsko prakso drugih, vsi poudarjajo vzgojo in pri tem pogosto je najlažje napisati reke kot so oz. si v vrsticah ali odstavkih sledijo: Bodi VLJUDEN in SPOŠTUJ druge, Bodi POGUMEN in naredi to kar je prav, Bodi ISKREN in naredi to kar misliš oz. tako kot res misliš, Bodi PONOSEN in vedno zvest besedi, ki si jo dal,   … sledijo še beside SKROMEN, SPOŠTUJ, OBVLADAJ SE, PRIJATELJSTVO  in na koncu naj bo judo tvoj način življenja. Lepo se sliši in je podobno kot zapovedni zapisi, napisana pravila obnašanja (bontoni)… To je prišlo iz francoske judo šole pod naslovom JUDOIST – JUDOISTU. Vse je lepo in prav in bontom obnašanja imajo mnogi v taki obliki zapisano. Vendar kaj, ko mi imamo izkušnje, da so te zapise najbolj razglašali tisti, ki se jih niso držali. Ta spoznanja nas je navedlo, da so pomembna tudi nenapisana pravila, še posebej, ker vsaka skupnost oz. kolektiv potrebuje podobna pa tudi spesifična pravila vsled okolišin in okolja. Taka pravila tudi sproti prilagajamo in spreminjamo ali modificiramo v korist vseh in spoznanju, da smo razvili višjo raven medsebojnih odnosov.
Vsi, ki se vključujejo v neki kolektiv imajo že privzgojena osnovna pravila obnašanja. Lahko račemo, da klub vzgaja kolektiv preko lastne naravnanosti oz. strmanju k nekim ciljem. Usmerjeni k doseganju teh ciljev  se vsi člani prilagajajo in usklajujemo medsebojne odnose. Vsak član prispeva nekaj k tem odnosom. Zato lahko rečemo, da klub teži, da od vsakega člana pridobi njegove pozitivne lastnosti za lastni razvoj. Noben klub od vsakega član ne more pridobito njegovih pozitivnih lastnosti maksimalno, kot tudi se izogniti vseh njegovih negativnih lastnosti za lastni razvoj oz. pri usmerjenosti k uresničevanju zadanih ciljev. Preprosto povedano vsak klub se sooča tudi z nekaj malega negativnega v odnosu z vsakim članom, ki ga sprejme. Zato pa je vzoja vseh članov zelo pomembna vloga, ki jo ima klub. To je pa bistvo, ker v tem primeru se doprinos članov pozna po prednosti njegovih pozitivnih lastnosti napram slabih. Tako klub dosti boljše rešuje konfliktna razmerja svojih članov med seboj, kot tudi do samega kluba. Zato, glede na to kar smo povedali, ne more veljati in biti v klubu posebni bontom ali napisana pravila obnašanja samo za mlade člane oz. tekmovalce kluba, ampak za vse. To mislimo za trenerje, funkcionarje in starše otrok. Za starše zato, ker je naš klub prvenstveno klub otrok in mladostnikov, ki so usmerjeni v kakavostni ter vrhinski šport, za najmlajše člane pa še kot interesna dejavnost. Torej recipročna pravila za vse udeležencev v klubu. Res je, da prvenstveno se vzoja neposredno tiče mladostnike, ker poglavitni programi so njim namenjeni, vendar posredna vzgoja se tiče tudi ostalih udeležencev. Vsi se prilagajamo nečemu, se izobražujemo, pridemo do novih spoznanj in s tem se prilagajamo novim odnosom do stvari ter stopamo v novo privzgojeno kvaliteto. To je proces, ki se tiče vseh in stalno. Ne vzajamo samo začetnika ampak tudi kasnejšega tekmovalca. Tudi takrat, ko je vrhunski športnik in nadaljuje športno karjero.
Vzgojo mladih bi najlažje objasnili s prispodobo mila. Če s pestjo preveč stisneš milo spolzi, če pa prelahko držiš ravno tako. To nakazuje, da moraš imeti pravo mero kako z mladimi ravnati in to za vsakega posameznika posebej. Kar velja za nekoga za drugega je lahko celo obratno in tu se zahtevajo pedagoška znanja.
* poglavje še ni končano in bomo postopoma dopolnjevali tudi s praktičnimi primeri !

Razvojna vizija

Naši projekti in programi nenehno omogočajo nadaljnji razvoj. Cilj je razviti uspešen kolektiv. To postopoma razvijamo in smo vključeni v razne programe in sodelujemo z raznimi športnimi organizacijami. Smo najstarejši judo klub, ki je vključen v mrežo športnih šol državnega pomena "Športne šole nacionalnega pomena". Namenjeno je nadarjenim športnikom, ki se jim s kvalitetnim programom in dobrimi pogoji treniranja omogoča uspešno treniranje. Gre za športne tekmovalce otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. V letu 2012 smo imeli četrto tekmovalko, ki se je uvrstila v kadetsko reprezentanco Slovenije in prvo, ki je na Evropskem prvenstvu prišla do uvrstitve in sicer je dosegla 7. mesto in na evropski kadetski rang lestvici je zasedla 10. mesto.