ZAKAJ JUDO ŠPORTNA ŠOLA IZTOKA BABIČA


Več razlogov. Je priznan športni pedagog na obalnem območju in športna šola, ki je vodi je podprta s strani »Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport«, ki projekt sofinancira, ker je izbran na podlagi rang lestvice, na predlog za to izbrane posebne komisije »Judo zveza Slovenije«, ki jo je vodil predsednik zveze na strokovni podlagi ocene strokovnega sveta, ki ga vodi Marjan Fabjan (trener naših olimpijskih šampijonk). Projekt pa mora omogočiti kakovostne in vrhunske pogoje otrokom mladostnikom pri treniranju judo športa.
PREDNOSTI, KI JIH IMA VAŠ OTROK ALI MLADOSTNIK PRI TRENIRANJU:

1.) V našem Judo centru, ki je organiziran v Areni Bonifika treniramo v »borilnici 3, ki je dobro opremljena z športnimi rekviziti in orodji za pridobivanje na motorični spretnosti in izboljšanju sposobnosti.

2.) Organizirana tekmovanja, Judo kampi doma in v tujini (v poletnem času tudi klubsko letovanje). Za tekmovanje sta stalno na razpolago 2 kombija. Redno tekmujemo skozi vse leto doma in v tujini. Za vse starostne skupine organiziramo do 15 tekem letno, kjer imamo na večdnevnih tekmovanjih in kampih program izobraževanja: ogled muzejev, narodnih parkov…

3.) Ne gre za nadarjene (teh je malo), ampak poglavitni cilj je prvenstveno za kakovostno življenje in lastni napredek (takih je največ in so baza Judo športu), še posebej, ker se mnogi odločajo kasneje za trenerje, sodnike in prostovoljce v klubu, kar predstavlja osnovni namen in s tem dolgoročni cilj po razvoju Juda tako v Mestni občini Koper kot širše na Obali.

4.) Ker je zaradi projekta usmerjanje športnikov v kakovostni in vrhunsko športno treniranje, imajo organiziran trening vsak dan. To omogoča, da si sami izbirate dan in število tedenskih treningov in lahko se tudi ne prekriva z drugimi obveznosti ali želenimi dejavnostmi, ki jih ima otrok.

5.) Ponujena je izredno ugodna članarina z izrednimi popusti: 20 EURO na mesec ali 80 EURO polletna ali 150 EURO na leto. Popust pri drugem otroku je na 50% in to ne glede kolikokrat obiskuje na teden treningov (od enega obiska do vsak dan).