STROKOVNI SEMINAR ZA TRENERJE

Trener Iztok Babič je prvič vodil samostojni seminar za trenerje, ki je namenjen prenosu znanja za še boljši pristop otrokom in mladostnikom še posebej tiste, ki se bodo vključili trenažnemu procesu kakovostnega in vrhunskega športa. Seminar je objavila Judo zveza Slovenije in je bil namenjen predvsem Primorski regiji, vendar sta se vabilu odzvala tudi dva trenerja iz Ljubljane. Prenos znanja v taki obliki po potekal še dobro leto oz. celo naslednjo sezono, ko se zaključi. Pridobljeno znanje bo trenerjem omogočalo boljše poučevanje tehnik in telesne priprave za mladostnike v odraščanju.